Monthly Members' Evening 4

Marcowe Muzyczne Chwile w Ognisku można zaliczyć do bardzo udanych. Wchodzą one do regularnego kalendarza wydarzeń w Ognisku. Gośćmi piątego z kolei Muzycznego Wieczoru był duet młodych artystów: flecistka Lin Lin i pianista Gen Li. Koncert poprowadził niezastąpiony Nick Kelsey, a sami muzycy opowiadali o swych impresjach na temat poszczególnych dzieł.

Program recitalu składał się z modernistycznych utworów. Melomani wysłuchali awangardowych kompozycji z przełomu XIX na XX wieku. Studiujący w Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance instrumentaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom techniczny. Jednakże wybrane dzieła są stosunkowo rzadko wykonywane, stąd też słuchacze potrzebowali kilku chwil to „oswojenia się” z repertuarem. Na szczęście publiczność szybko dostrzegła piękno kompozycji nagradzając świetnych muzyków gromkimi brawami. Wydarzenie zakończyła kolacja przygotowana przez restaurację „Ognisko”.

Róża Różańska z PON UJ

The March's Musical Moment at Ognisko belonged to the extremely successful. The guests of the evening were two young talented artists: flutist Lin Lin and pianist Li Gen. The concert was hosted by irreplaceable Nick Kelsey, yet musicians themselves also talked about their impressions of the pieces.

The recital program consisted of modernistic works. Music lovers listened to avant-garde compositions from the late nineteenth to the twentieth century. The performers from the Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance presented a very high technical level. However, the selected works are rarely performed, and therefore the listeners need a few moments “to tame” the repertoire. Fortunately, the audience quickly recognised the beauty of the composition and rewarded the excellent musicians with big applause. The event ended with a delicious dinner prepared by the „Ognisko” Restaurant.

Róża Różańska from PON UJ

Date: 03 March 2014

DSC 9402
DSC 9409
DSC 9414
DSC 9418
DSC 9422