Opening of 'Chopin in Vienna' exhibition

Tradycyjnie łączony z jubileuszem urodzin Chopina marzec upłynął w Ognisku Polskim pod znakiem specjalnego wydarzenia poświęconego temu kompozytorowi. Dnia 21 marca odbył się wernisaż wystawy przygotowanej przez Piotra Szalszę. Ściany sali balowej przy Exhibiton Road na pierwszy weekend wiosny przyozdobiły reprodukcje grafik i dokumentów związanych z pobytem Fryderyka Chopina we Wiedniu. Przy winie i poczęstunku serwowanym przez restaurację „Ognisko” goście poznali fragment życiorysu wspaniałego wirtuoza fortepianu. Piątkowe uroczystości uświetnił recital Ingolfa Wundera, znakomitego austriackiego pianisty, laureata drugiej nagrody XVI Konkursu Chopinowskiego. W programie znalazły się najsłynniejsze kompozycje, między innymi Ballada g-moll i Grande Polonaise. Wieczór zorganizowało angielskie Chopin Society, a wśród znakomitych gości był Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, pan Witold Sobków.

March in The Polish Hearth Club has marked by a special event dedicated to Frederic Chopin. On 21 March an exhibition prepared by Piotr Szalsza was unveiled. The walls of the ballroom at 55 Exhibiton Road adorned reproductions of graphics and documents related to the stay of Frederic Chopin in Vienna. Wine and refreshments served by the restaurant "Ognisko" helps guests in learning facts about stay of Polish piano virtuoso in Vienna. Friday's ceremony was celebrated by a recital by Ingolf Wunder, an excellent Austrian pianist, winner of the second prize XVI International Chopin Competition. The program includes the most famous compositions, with an iconic Ballade in G minor, and Grande Polonaise. The evening was organized by Chopin Society in UK, and among the distinguished guests was the Polish Ambassador, Mr. Witold Sobków.

Róża Różańska (text)

Krzysztof Piskorski (photos)

Date: 21 March 2014

DSC 9669
DSC 9671
DSC 9676
DSC 9678
DSC 9684
DSC 9688
DSC 9689
DSC 9690
DSC 9693
DSC 9694
DSC 9695
DSC 9700
DSC 9704
DSC 9705
DSC 9707
DSC 9711
DSC 9715
DSC 9717
DSC 9718
DSC 9722
DSC 9723
DSC 9729
DSC 9733
DSC 9735
DSC 9738
DSC 9741
DSC 9743
DSC 9747
DSC 9749
DSC 9751
DSC 9755
DSC 9757
Poster