Konferencja “Rycerze Wolności”

“W Ognisku Polskim nie odbyło się tak istotne wydarzenie od zakończenia wojny” – skomentował w kuluarach jeden z uczestników niedzielnej konferencji. To historyczne miejsce, położone w samym centrum Londynu, które w ostatnich dziesięcioleciach gościło w swych murach kabaret Hemara, czy w którym swój własny stolik miał generał Anders, zdążyło się już pokryć solidną warstwą kurzu historii. Celem konferencji nie było przywrócenie życia tej instytucji, ale raczej dopisanie kolejnego rozdziału do historii polskiej emigracji na Wyspach.

Do jego osiągnięcia przyczyniła się obecność wybitnych osobistości, m.in. wiceministra Janusza Ciska, ambasadora RP Witolda Sobkowa, czy Georga Windsora, The Earl of St. Andrews. Swoje uznanie dla konferencji, jak również całego projektu Polskiego Ośrodka Naukowego, wyrazili m.in. dziekan WNPiSM UJ prof. Bogdan Szlachta, rektor PUNO Halina Taborska, czy zarządzająca Ogniskiem Barbara Hamilton.

Rozpoczęcie konferencji nastąpiło w kościele Brompton Oratory, świątyni od wielu już lat związanej z polską emigracją w Londynie. Msza święta sprawowana była w intencji polskich naukowców pracujących na Wyspach.

Konf 13

Właściwą część konferencji otworzył wykład prof. Richarda Butterwicka na temat polskich astronomów w XVII i XVIII wieku. Tym samym rozpoczęła się seria Wykładów Jagiellońskich – kolejna inicjatywa PON-u zbliżająca naukowe światy Polski i Wielkiej Brytanii.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się pierwsza seria referatów, przybliżających dzieje poszczególnych polskich myślicieli i naukowców, takich jak prof. Marian Kukiel, czy przedstawiciele emigracyjnego neomesjanizmu. Szeroki zakres tematyczny referatów objął myślicieli nie tylko humanistycznych, ale także przedstawicieli nauk inżynieryjnych. Wiele uwagi poświęcono polskim artystom działającym w Wielkiej Brytanii. Prof. Bankowski i prof. Szczerbiak podjęli ponadto próbę spojrzenia z szerszej perspektywy na relacje między myślą polską i brytyjską.

Konf 2

Druga seria referatów dotyczyła polskich instytucji działających w Wielkiej Brytanii. Była to nie tylko okazja do zapoznania się z ich historyczną działalnością, ale także do podkreślenia ich obecnego znaczenia i aktywności. Do dziś prężnie działają nie tylko instytucje o charakterze historycznym, jak Instytut Historyczny im. Generała Sikorskiego, Biblioteka Polska, Studium Polski Podziemnej, czy samo Ognisko Polskie, ale także te, które stawiają swej działalności niemal wyłącznie cele pragmatyczne, jak np. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Wielkiej Brytanii.

Konferencja była okazją do poznania szerokich horyzontów polskiej emigracji, a także, pomimo upływu lat, jej żywotności. Była ona również wyraźnym sygnałem otwarcia nowego etapu w historii wychodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii – działalności Polskiego Ośrodka Naukowego.

Relację z tego wydarzenia przygotowaną przez Jana Maciejewskiego. Zaczerpnięte z www.pon.uj.edu.pl/.

Date: 14 October 2012

Konf 1
Konf 2
Konf 3
Konf 4
Konf 5
Konf 6
Konf 7
Konf 8
Konf 9
Konf 10
Konf 11
Konf 12
Konf 13
Konf 14
Konf 15