Wykład: Zbigniew Mieczkowski

Zbigniew Mieczkowski urodził się w 1922 roku w rodzinie obywateli ziemskich z Wielopolski i Mazowsza. W wieku 17 lat wstąpił do Wojska Polskiego we Francji, potem jako oficer 1. Dywizji Pancernej uczestniczył w kampanii Francja-Niemcy (1944-1945). Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Komandorią Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i belgijskim Orderem Leopolda. Autor przywołuje wspomnienia swojego ziemiańskiego świata oraz wojennych doświadczeń. Społecznik i filantrop bierze czynny udział w życiu emigracji niepodległościowej, jak również brytyjskich sfer politycznych. Obu środowiskom nie szczędzi krytyki odbiegającej od powszechnie przyjętych pojęć dotyczących zagadnień wojennych i powojennych.

Mieczkowski385

Horyzontyokladka385

Date: 12 March 2015

Time: 6:30 p.m. na 7:00 p.m.

Member Ticket Price: £10 including snacks and wine.

Non-member Ticket Price: £10 including snacks and wine.

Buying Tickets: Payment Information can be found here - View